דילוג לתוכן העמוד

על עיריית חדרה להמציא לנכה תושב העיר פרוטוקול מלא של דיני הוועדה להקצאת מקומות חניה לנכים

עת"מ 18556-08-11

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, רון שפירא, קיבל עתירת עותר נכה שנשללה ממנו האפשרות לחניה שמורה לרכבו, וקבע כי על הממונה על חופש המידע בעיריית חדרה להשיב לעותר ולהעביר לו פרוטוקולים מלאים וערוכים כחוק של דיוני הוועדה להקצאת מקומות חניה בחדרה, וההחלטות שהתקבלו בנוגע לפנייתו ופניות דומות. מאחר שהמידע שהועבר לו הוא מידע חלקי בלבד – שלא שיקף את הדיון בוועדה –  והוא הועבר אליו רק לאחר הגשת העתירה, חייב השופט את עיריית חדרה, את ראש העירייה חיים אביטן ואת יו"ר הוועדה להקצאת מקומות חניה לנכים לשלם לעותר הוצעות משפט בסך 15 אלף שקל.

בינואר 2005 נקבע כי יש להקצות לעותר חניה שמורה לרכבו ליד ביתו. בינואר 2009 פנתה אליו העירייה והוא התבקש להגיש בקשה להקצאת מקום חניה ממוספר, אך כעבור חצי שנה נשללה ממנו הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה מאחר שלא עמד בקריטריונים החדשים שנקבעו.

העותר טען כי למרות הודעת העירייה במסגרת עתירה קודמת כי תערוך דיון נוסף בעניינו, היא נמנעה מלהשיב לפניותיו במשך חודשים רבים. כן טען כי פניותיו לקבלת החלטת הוועדה ופרוטוקול הדיון בעניינו – לא נענו. תחילה נאמר לו כי הפרוטוקולים נערכו בכתב יד וצריך לערוך ולהקליד אותם בטרם יקבלם. לאחר מכן נאמר לו כי יחלוף עוד זמן רב בטרם יוכל לקבל את הפרוטוקולים ועד מועד הגשת העתירה טרם קיבלם לידיו.

לבסוף, כשהועבר הפרוטוקול, לאחר זמן רב, לידי העותר, התברר כי המדובר במסמך לקוני המציין את ההחלטות שניתנו לגבי מספר גדול של פונים, כאשר לכל פונה מיועדת שורה אחת, המציינת אך ורק האם הבקשה התקבלה או נדחתה ואין במסמך כל פירוט על בסיס מה התקבלה ההחלטה לגבי כל פונה.

השופט שפירא קבע כי במסירת הפרוטוקול  לא ניתן מענה של ממש לפניות העותר מאחר שהפרוטוקול, כפי שנמסר לו, הוא פרוטוקול חלקי שאינו משקף את הדיון בפני הוועדה. המסמך שהוצג מהווה רק את ההחלטות הסופיות, כאשר המסמך הנחזה כפרוטוקול אינו משקף את הנתונים שהוצגו בפני חברי הוועדה, נתונים שעל בסיסם התקבלו החלטות בפניות שנדונו בפניה.

לפסק הדין