דילוג לתוכן העמוד

הרכב מורחב של העליון יכריע האם המדינה תיאלץ לפרסם בכמה תיקים דן כל שופט ומתי נפתחו

בית המשפט העליון ידון בהרכב מורחב של שבעה שופטים בערעור שהגישה המדינה על החלטת נשיאת בית המשפט המחוזי, השופטת מוסיה ארד, לקבל את עתירת חופש המידע שהגיש עיתון דה מרקר ולחשוף נתונים על העומס המוטל על השופטים. אף שמדובר במידע הנגיש לראשי המערכת בלחיצת כפתור, סבורה הנהלת בתי המשפט כי הציבור אינו זכאי למידע זה.

העיתון, והכתבת הילה רז, עתרו לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נגד הנהלת בתי המשפט ודרש, בהתבסס על חוק חופש המידע, למסור לפרסום רשימות שמיות של שופטים, מספר התיקים הנמצא אצל כל אחד מהשופטים ומועד פתיחתו של כל תיק. במקביל, ומבלי לדעת עת פניית הדה מרקר, הגישה גם התנועה לחופש המידע בקשה משלה לחשיפת הנתונים.

באפריל 2011 פסקה נשיאת המחוזי בירושלים, השופטת מוסיה ארד, כי הנהלת בתי המשפט חייבת למסור לעיתון את הנתונים תוך שישה חודשים. "ביקורת ציבורית שעלולה להתעורר כלפי הרשות, בין בצורה של סיקור עיתונאי ביקורתי, ובין בדרך אחרת, כתוצאה מפרסום מידע, אינה מהווה 'שיבוש' של תפקוד הרשות כמובנו בחוק", קבעה השופטת ארד.

הנהלת בתי המשפט טענה כי "הנתונים אודות מלאי התיקים של כל שופט, תוך חשיפת זהות השופט והתייחסות למשך זמן ניהול ההליכים בכל תיק ותיק, תביא להצגת תמונה מעוותת של חלוקת העומסים בין בתי המשפט לבין עצמם ובין השופטים לבין עצמם". עוד טענה המדינה כי "מספר התיקים המוקצים לשופט זה או אחר אינו מהווה מדד לעומס. הצגת נתונים שתשקף מדד אמיתי לעומס מחייבת פיתוח כלי לסיווג תיקים בהתאם למשקלם, אשר יביא בחשבון מאפיינים שונים של התיק. כלי מעין זה אינו קיים כיום אצל הנהלת בתי המשפט, שכן מחקר שנערך בעבר לצורך פיתוחו לא צלח".

לדברי השופטת גם אם הנתונים המבוקשים אינם משקפים את במדויק את היקף העומס המוטל על השופטים, כטענת המדינה, עדיין מדובר בנתונים מדויקים כשלעצמם. "אין למערכת המשפט כל עילה להסתיר מעיני הציבור מידע כלשהו בכל הנוגע להתנהלות המערכת. נהפוך הוא: מסירת מידע על עבודת השופטיםת להבדיל מהסתרתו, תחזק את אמון הציבור בשופטים ובמערכת", כתבה השופטת ארד בפסק הדין.

הנהלת בתי המשפט הגישה לבית המשפט העליון ערר על ההחלטה, והעליון עיכב את פסק הדין של השופטת ארד עד להחלטה בערר. הדיון הראשוני התקיים בהרכב של שלושה שופטים – אשר גרוניס, מרים נאור ועוזי פוגלמן. באחרונה החליט ההרכב לאחר שמיעת טיעוני הצדדים להרחיב לשבעה שופטים את ההרכב שיכריע בערר.

לכתבה של עדו באום בדה מרקר