דילוג לתוכן העמוד

רשימת בתי הספר שמשרד החינוך פסל את חוזרי התשלומים שלהם

פנינו למשרד החינוך בבקשה לקבל מידע על תשלומי הורים לבתי הספר. רצינו לדעת אילו בתי ספר רצו לבקש מההורים תשלומים בלתי חוקיים. משרד החינוך העביר לנו רשימה של 156 מוסדות חינוך שנאסר עליהם לגבות כסף מההורים בשנת תשס"ח, מאחר שהתכוונו לגבות סכומים מופרזים. המשרד העביר לנו רשימה של בתי ספר שאושר להם לגבות מההורים את הסכומים שביקשו. ביקשנו מהמשרד לקבל גם מידע על תלונות הורים בנוגע לגבייה לא חוקית של בתי הספר אך בקשתנו לא נענתה עד כה.

ידוע לנו שיש בתי ספר שדרשו מהורים תשלומים, אף שמשרד החינוך לא התיר להם לעשות זאת. יותר מכך מתשובת משרד החינוך לבקשת המידע מתברר שהיו מקרים שבהם בתי ספר ביקשו לאשר חוזר תשלומים אחד מול משרד החינוך, אך לאחר שבקשתם נדחתה – הפיצו חוזר תשלומים אחר להורים. ביקשנו גם את שמות בתי הספר הללו אך עד כה, חצי שנה אחרי שהוגשה בקשת המידע – משרד החינוך אינו מוכן לחשוף את שמותיהם. גם אנחנו לא מתכוונים לוותר.

לידיעה בעיתון "הארץ"

לאתר אפיק, בו מתפרסמים חוזרי התשלומים לבתי הספר שמשרד החינוך אישר.

לרשימת תשלומי ההורים לשנת תש"ע שאישרה ועדת החינוך של הכנסת