דילוג לתוכן העמוד

חדשות

התנועה למען איכות השלטון: 66 ועדות תכנון ובניה אינן מפרסמות פרוטוקולים באינטרנט בניגוד לחוק

בינואר 2009 נכנס לתוקפו תיקון לחוק התכנון והבניה אשר קובע את החובה של ועדות תכנון לפרסם את הפרוטוקולים של הישיבות שלהם, באתרי האינטרנט של הוועדה או של הרשות המקומית לה היא שייכת. זאת בשל הצורך להגביר את השקיפות והפיקוח על עבודת הוועדות ומתן נגישות לעיון במסמכים האמורים לכלל הציבור.

עם כניסת החוק לתוקפו, החלה התנועה לאיכות השלטון בבדיקה באשר לאופן יישום החוק על ידי ועדות התכנון ברחבי הארץ, והתגלתה תמונת מצב עגומה של אדישות הוועדות לחובת דרישות החוק. בחיפושים הראשונים, נמצאו וועדות בודדות בלבד המקיימות את דרישת החוק כלשונה. לאור זאת, שלחה התנועה מכתבים לוועדות שונות ודרשה כי הוועדות יקיימו את הוראת החוק ויפעלו לפרסום הפרוטוקולים באינטרנט. בעקבות מכתבי התנועה המצב תוקן בחלק מהוועדות, כך שנכון להיום 50 וועדות (מכלל 116 הוועדות המקומיות לתכנון ובניה הקיימות, לפי אתר משרד הפנים) מפרסמות פרוטוקולים כנדרש בחוק.

בימים אלה פנתה התנועה לוועדות המחוזיות בדרישה כי יכפו על הוועדות הכפופות לקיים את הוראות החוק, במידה והנושא לא יוסדר תנקוט התנועה בהליכים משפטיים נגד הוועדות שלא יפרסמו את הפרוטוקולים.

לממצאים המתפרסמים באתר התנועה למען איכות השלטון