דילוג לתוכן העמוד

המדינה נתנה ולקחה: בכמה מסתכמות הכנסותיה מפיקדונות החיילים

הנתונים שקיבלנו ממשרד הביטחון