דילוג לתוכן העמוד

יוני 09: משרד התמ"ת

עו"ד ענת קדרון מ"קו לעובד" מתארת במאמר שכתבה מציאות בלתי נסבלת שבה המדינה אינה אוכפת את חוקי העבודה על המעסיקים. כדי ללמוד על היקף התופעה הגיש קו לעובד בקשה למידע: "פנינו לממונה על חוק חופש המידע במשרד התמ"ת וביקשנו לדעת על כמה מעסיקים הוטלו קנסות במגזרים השונים, מה גובהם, וכמה מהם שולמו. ביקשנו לדעת האם קיים הליך של ביטול קנס או ערעור עליו, והאם ננקטו הליכים נגד עבריינים שלא שילמו את הקנסות שהוטלו עליהם. כמו כן ביקשנו לקבל לידינו רשימה של מעסיקים שהתחמקו מתשלום הקנס אשר הוטל עליהם כעונש על הפרת חוקי המגן.

"משרד התמ"ת טרח להתייחס רק לבקשה האחרונה: הוא סירב להעביר את רשימת המתחמקים מתשלום קנסות, מהטעם כי מסירת המידע תפגע בפרטיותם של המעסיקים. חוק חופש המידע מאפשר למשרד התמ"ת להימנע מפרסום מידע לגבי אדם אם אותו אדם הביע התנגדות למסירת המידע, ואף מאפשר למשרד שיקול דעת לפרסם את המידע על אף ההתנגדות. אולם, בניגוד לחוק, בחר משרד התמ"ת להעדיף מראש, וללא בדיקה פרטנית, את האינטרס של הגנה על שמם הטוב של המתחמקים מתשלום קנס, על האינטרס הציבורי שבחשיפת קלונם.

"האינטרס הציבורי אינו רק בקלון: הוא גם באפשרות להזהיר עובדים עתידיים ממוסר תשלומים לקוי של המעסיקים, באפשרות לתת לציבור לבחור שלא לעשות עסקים עם מעסיקים פוגעניים, אבל יותר מכל האינטרס הציבורי הוא בשקיפות. פרסום השמות, כמו גם שאר הנתונים שהתבקשו, יסיר את החשד הכבד המתעורר לאור האכיפה הדלילה להכאיב. מדובר באינטרס של הרשות לא פחות משל הציבור, אולם משרד התמ"ת כושל, ככל הנראה, מלהבין זאת. או שמא האינטרס להסתיר את המחדל הוא כה עז שהוא מצדיק התנהגות כה משונה?"

"כך או כך, משום מה רק על האינטרס של הגנה על פרטיותם של החומקים מתשלום מס מצהיר משרד התמ"ת בריש גלי. לכל שאר השאלות פשוט לא התקבלה תשובה. באוגוסט 2008 נשלחה הבקשה. בדצמבר 2008 נשלחה תזכורת. גם שולמה אגרה עבור המידע והטיפול בו. אנחנו עדיין מחכים".

לקריאת המאמר של עו"ד קדרון

למאמר נוסף על נפלאות מחלקת האכיפה בתמ"ת

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️