דילוג לתוכן העמוד

הממונה על חופש המידע התעלם מבקשה למידע – וחויב בהוצאות

סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בנצרת, השופט יצחק כהן, חייב את המועצה המקומית שבלי ואת הממונה על חוק חופש המידע בתשלום הוצאות לתנועה למען איכות השלטון בישראל, בגין התנהלותן כלפיה באי מתן תשובות לבקשותיה לקבל מידע הנוגע למכרז. הממונה אשר לא טרח להגיב כלל לעתירה חויב ב-7,500 שקל והמועצה המקומית חויבה ב-5,000 שקל. עם זאת מחק השופט את העתירה, שכן החומר המבוקש נמסר בסופו של דבר לפני הדיון.

העותרת פנתה למועצה המקומית שבלי ולממונה על ישום חוק חופש המידע בבקשה הנוגע למכרז בדבר ניהול והפעלת בית ספר התיכון במועצה. פניותיה לא נענו. רק לאחר הגשת העתירה הגישה המועצה המקומית בקשה למחיקתה ללא צו להוצאות מאחר שהמציאה את החומר. הממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה לא השיב כלל. העותרת התנגדה למחיקה ללא הוצאות ובקשה שבית המשפט יתן דעתו להתנהלות המשיבים.

"רשות ציבורית ונבחרי ציבור חייבים לשמש דוגמה ביישום חוק חופש המידע ובהתנהלות ראויה", כתב השופט יצחק כהן, והוסיף:  "אין חולק באשר לחשיבות הזכות למידע והיקפה הרחב הנובעים מחיוניותה לקיומו ולתיפקודו התקין של המשטר הדמוקרטי".

 עת"מ 21003-03-12