דילוג לתוכן העמוד

לפרסם הסיבות שהובילו להדחתו של יו"ר בנק הפועלים דני דנקנר

המכתב שהעבירה התנועה לחופש המידע לנגיד בנק ישראל, סטנלי פישר.

הנדון: פרסום מידע לציבור בנוגע לרקע להדחת יו"ר בנק הפועלים

נדמה כי מיותר להציג בפנייך את העניין הציבורי שעורר מהלך הדחתו של יו"ר בנק הפועלים, מר דני דנקנר. ב"עניין ציבורי" במקרה זה הכוונה אינה לסקרנותו של הציבור, אלא לאינטרס הממשי שיש למאות אלפי בתי אב בישראל שגורלם קשור בגורל הבנק כלקוחות או כמשקיעים .

החלטתך להסתיר באופן מוחלט מהציבור כל פיסת מידע שיכולה לסייע להבין את הרקע לאירועים האלה, אינה עומדת בקריטריונים בסיסיים של חברה דמוקרטית מתוקנת, האמונה על דיון ציבורי פתוח ועל ביקורת על רשויות השלטון. ברור לנו כי לנגד עיניך עמדה קודם לכל החובה לדאוג ליציבות הבנק. אך המחשבה כאילו שיתוף הציבור במידע סותרת בהכרח יציבות, חלפה מן העולם מזמן .

איננו מתכחשים לכך שגילוי מידע יכול להכביד על הבנק ועל בנק ישראל שבראשותך. הוא עלול להביא לביקורת ואם הוא נעשה באופן לא נכון הוא עלול להביא לתוצאות קשות לבנק. גם זה חלק ממחירה של דמוקרטיה. מנגד, אין לנו ספק שניתן לגלות מידע בצורה מושכלת שתגן על האינטרסים החשובים לבנק מחד ותכבד את תבונתו של הציבור ואת זכותו לקבל מידע על מהלכים גורליים המשפיעים על חייו .

ישנם אינטרסים המצדיקים חיסוי מידע, והם זוכים להגנה גם בחוק חופש המידע. מולם עומד העיקרון הדמוקרטי הבסיסי של חופש הביטוי וחופש המידע. ההחלטה הגורפת לא לגלות לציבור כל שביב של מידע, ולשתף בו רק קבוצה קטנה של יודעי ח"ן מקרב חברי הכנסת, מייצגת חוסר איזון מוחלט בין האינטרסים .

אנו פונים אליך למצוא את הדרך לשתף בהקדם את הציבור במידע הרלוונטי. אם לא יעשה כן, נשקול עתירה לערכאות בנושא זה .

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️