דילוג לתוכן העמוד

הצעת חוק של התנועה לחופש המידע: רשויות ציבוריות יידרשו לנהל פרוטוקולים של ישיבותיהן

התנועה לחופש המידע הכינה הצעת חוק שתחייב רשויות ציבוריות לנהל פרוטוקולים של ישיבותיהן. בתי המשפט קבעו לא אחת כי רישום מסודר של פרוטוקולים והעמדתם לרשות הציבור הן עיקרון יסוד של המשפט המנהלי. עם זאת, ספר החוקים הישראלי לא הסדיר עד עצם היום כל חובה שכזו, למעט בהוראות חוק ספציפיות. רישום מסודר ומהימן של פרוטוקולים הינו אבן-יסוד במימוש זכות הציבור לדעת. הניסיון מוכיח שרשויות ציבוריות רבות נמנעות מרישום פרוטוקולים, במכוון בכדי להימנע ממתן דין וחשבון על שהתרחש במסגרת תהליך קבלת ההחלטות.

כך למשל קרה כשהתנועה ביקשה את הפרוטוקולים מדיוני התקציב ונענתה על ידי האוצר כי "אין כאלה". האוצר מעדיף שאיש לא יוכל להביט לתוך תהליכי עיצוב התקציב, ולכן לא נוהג לרשום פרוטוקולים מהדיונים הפנימיים הנערכים במשרד לגיבוש התקציב.

בתי המשפט כבר קבעו בעבר כי רשויות ציבוריות חייבות לנהל פרוטוקולים. כך למשל בבג"צ 954/97 כהן נ ראש לשכת עורכי הדין פ"ד נב(3), 486 נקבע כי :

"רישומו של פרוטוקול מלא מאפשר ביקורת על תהליך קבלת ההחלטות, והרי הוועד המרכזי הינו גוף המקבל החלטות והעומד לביקורת על החלטותיו. חשיבותו של הרישום המלא מתעצמת בזוכרנו כי הוועד המרכזי קנה סמכות להחליט החלטות המשפיעות על זכויותיהם, על חירויותיהם ועל מעמדם של עורכי-הדין ."

בבג"צ 3751/03 אילן נ עיריית תל אביב פ"ד נט(3), 817 נקבע, בהתבסס על פסק הדין המובא לעיל, כי :

"כסדרי המינהל התקינים, חייבת ועדה לרשום פרוטוקול אשר ישקף את עיקרי המידע שהובא לפניה ואת ההחלטות שנתקבלו בעקבות אותו מידע… זכותו של הציבור וזכותם של המועמדים לדעת כיצד ועל יסוד איזה מידע נתקבלו החלטות שנתקבלו; זכותם של חברי הוועדה היא כי הציבור והמועמדים ידעו כיצד ניהגו את דרכיהם וכיצד מילאו הם את חובתם; זכותם של אלה ושל אלה לגילוי האמת, גילוי שיאפשר ביקורת ציבורית ומשפטית. ועל כל אלה: הצורך הדוחק לחשיפת האמת ולהבטחה כי המכרז אכן מילא את ייעודו והעניק שוויון הזדמנויות מלא למתַחֲרים בו ."

הצעת חוק חופש המידע (תיקון חובת ניהול פרוטוקול), התשס"ט2009 שהתנועה מתכוונת לקדם בכנסת הנוכחית קובעת כי לחוק חופש המידע יתווסף סעיף שיקבע את חובת הרשויות לנהל פרוטוקולים ולהעמידם לעיון הציבור .

על הצעה מקיפה לתיקון חוק חופש המידע שהכינה התנועה

רוצים לעיין בפרוטוקולים של מינהל מקרקעי ישראל? שלמו 2 שקלים לעמוד

66 ועדות תכנון ובניה אינן מפרסמות פרוטוקולים באינטרנט

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️