דילוג לתוכן העמוד

חדשות

פרויקט של התנועה לחופש המידע חשף: רק עשר תלונות על הטרדה מינית בשב"ס ב-2011

את הנתונים שקיבלנו מהשב"ס אפשר לסכם בכותרת סנסציונית: עלייה של מאות אחוזים במספר ההטרדות המיניות בין אנשי סגל בתוך בארגון. אלא שהמספרים מלמדים שמדובר בעלייה מ-2 הטרדות בשנת 2007 בשנה ל-10 ב-2011. כך שהשאלה שהתעוררה אצלנו היא "זה הכל?"

עיתון "הארץ" מדווח על פרויקט של התנועה לחופש המידע שבמסגרתו התבקשו בשב"ס להעביר לתנועה את מספר תלונות על הטרדות מיניות בחמש השנים האחרונות בארגון. מטרת הפרויקט היתה לבדוק גופים שמנוהלים בעיקר על ידי גברים במבנה ההיררכי שלהם. השב"ס העבירו לתנועה את המספרים שהצביעו באופן חד-משמעי על עלייה הדרגתית בכל שנה במספר התלונות של נשים נגד עמיתיהן הגברים בארגון.

בשנת 2007 הוגשו שתי תלונות בגין הטרדה מינית ומעשים מגונים. שני התיקים נסגרו בפן הפלילי. אבל עד אותה שנה נמנעו נשים מלבוא למפקדים הישירים שלהם ולהתלונן. בשנת 2008 הוגשו כבר שש תלונות של נשים בשב"ס. בארבעה מקרים הוגשו כתבי אישום, בשני המקרים הנוספים, הסוהרים נשפטו בדין משמעתי.

בשנת 2009 הוגשו שש תלונות. ארבעה תיקים נסגרו במישור הפלילי, במקרה אחד הוגש כתב אישום פלילי שעדיין מתנהל, ובתיק נוסף, הסוהר נשפט בדין משמעתי. בשנת 2010 הוגשו שבע תלונות בגין הטרדה מינית ומעשים מגונים. בשני מקרים הוגשו כתבי אישום פליליים במקרה אחד הוגש כתב אישום בבית הדין המשמעתי והסוהר הושעה. בימים האחרונים, לאחר שמיעת הראיות, שלושה תיקים נסגרו.

ואילו בשנה החולפת הוגשו כבר עשר תלונות. ארבעה תיקים נסגרו במישור הפלילי, בתיק אחד מתוכם הוגש כתב אישום בבית הדין המשמעתי והקצין שנגדו הוגשה התלונה הורשע. בשאר התיקים עדיין לא התקבלה ההחלטה של הפרקליטות אם להגיש כתבי אישום. לטענת שב"ס עד היום לא היו מקרים שבהם נשים פוטרו מהארגון, לאחר שהגישו תלונה בגין הטרדה מינית.

עו"ד אלונה וינוגרד, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, אמרה כי "הדרישה למידע ושקיפות נחוצים במאבקים חברתיים כגון אלה, מכיוון שהם מאפשרים להצביע על מגמות לאורך שנים ולהגדיר כיווני פעולה. צריך לקוות שהעלייה בשיעור מקרי ההטרדות מיניות בשב"ס מעידה דווקא על עלייה במודעות לנושא, אבל עם זאת עדיין תמוה בעינינו כיצד במוסדות כל כך גדולים, מספר המקרים עדיין נותר נמוך באופן יחסי".

למידע שהתקבל על הטרדות מיניות בצה"ל ובמשרדי הממשלה

לידיעה על הטרדות מיניות במשרדי הממשלה

לידיעה על הטרדות מיניות בצה"ל