דילוג לתוכן העמוד

חדשות

בעקבות ניצחון התנועה בעליון: משרד החינוך פרסם לראשונה תוצאות בחינות המיצ"ב של כאלף בתי ספר

משרד החינוך פרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב של כאלף בתי ספר שלקחו חלק בבחינה בשנת הלימודים תש"ע. זאת בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון שקיבל לפני חודש בדיוק את העתירה שהגישה התנועה לחופש המידע והורים לילדים בבתי ספר יסודיים וקבע כי יש להעמיד את הנתונים לביקורת ציבורית.

זו הפעם הראשונה שמשרד החינוך משתף את הציבור בהישגי כלל בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים ברחבי הארץ. באמצעות אתר אינטרנט שהקים יכול כל אחד לצפות בדו"חות המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספריים), ללמוד על הישגי התלמידים במקצועות הנבדקים (מדעים, מתמטיקה, אנגלית ושפת אם), ולראות את מיקומם של תלמידי בית הספר ביחס למוסדות אחרים, על פי מגזרים או מדד סוציו-אקונומי של מוסד הדומה לו.

בפרק אחר מוצגים הנתונים של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ובפרק נוסף מוצגים לראשונה ההישגים בשנים תשס"ז ותשע"א בבית הספר ובקבוצות ההשוואה במונחי סולם המיצ"ב הרב-שנתי. כך ניתן לבדוק אם חלו שינויים – לרעה או לטובה – בהישגי בית הספר בשנים האחרונות.

דו"ח המיצ"ב המפורט לפי בתי ספר

הנתונים לפי רשויות מקומיות

בעקבות ניצחון התנועה בעליון: משרד החינוך פרסם לראשונה תוצאות בחינות המיצ"ב של כאלף בתי ספר

אחרי ארבע שנות מאבק ובפסיקה דרמטית של בית המשפט העליון – החל משרד החינוך לשתף את הציבור בנתונים על הישגי התלמידים בחתך בית ספרי

 משרד החינוך פרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב של כאלף בתי ספר שלקחו חלק בבחינה בשנת הלימודים תש"ע. זאת בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון שקיבל לפני חודש בדיוק את העתירה שהגישה התנועה לחופש המידע והורים לילדים בבתי ספר יסודיים וקבע כי יש להעמיד את הנתונים לביקורת ציבורית.

זו הפעם הראשונה שמשרד החינוך משתף את מלוא הציבור בהישגי כלל בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים ברחבי הארץ. באמצעות התוכנה החדשה שהחלה לפעול באינטרנט יכול כל אחד לצפות בדו"חות המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספריים) על הישגי התלמידים במקצועות הנבדקים (מדעים, מתמטיקה, אנגלית ושפת אם), ולראות את מיקומם של תלמידי בית הספר ביחס למוסדות אחרים, על פי מגזרים או מדד סוציו-אקונומי של מוסד הדומה לו.  

בדו"חות ניתן לראות השוואה בין הישגי בית הספר להישגי קבוצת בתי ספר בעלי רקע חברתי-כלכלי דומה, וכן את הישגי התלמידים לפי חלוקה של רקע חברתי-כלכלי. בפרק אחר מוצגים הנתונים של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ובפרק האחרון מוצגים לראשונה ההישגים בשנים תשס"ז ותשע"א בבית הספר ובקבוצות ההשוואה במונחי סולם המיצ"ב הרב-שנתי. כך ניתן לבדוק אם חלו שינויים – לרעה או לטובה – בהישגי בית הספר בשנים האחרונות.

כלי התקשורת מדווחים בהרחבה על פרסום תוצאות בחינות המיצ"ב