דילוג לתוכן העמוד

על החשיבות החוקתית של פומביות הדיון והזכות לעיין בתיקי בית משפט