דילוג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת הנהלה – 10.1.2013

התנועה לחופש המידע (ע"ר)

580425700

פרוטוקול ישיבת הנהלה

שנערכה ביום 10.1.2013 בשעה: 20:30 ברחוב התמר 2, תל אביב.

נוכחים:

חברי הנהלה: רביב דרוקר (חבר הנהלה ויו"ר התנועה), יורם רבין (חבר הנהלה).

מוזמנים – בעלי תפקידים בתנועה: אלונה וינוגרד (מנכ"ל התנועה), נעה בן הגיא (מנהלת אתר האינטרנט), גיא דיין (יועץ משפטי), אירית נחמני (דוברת התנועה).

חברי הנהלה שנעדרו: רועי פלד, רן מלמד, קארין נהון, דקלה אברג'יל.

על סדר היום:

 1. אישור תקציב התנועה לשנת 2013 – אלונה הציגה את סעיפי התקציב ופירטה לגבי כל סעיף. ניתנה סקירה לגבי מצבה הכלכלי של התנועה בשנה הקרובה, לרבות מקורות ההכנסה והוצאותיה.
 2. הליכים משפטיים – אלונה פירטה באשר לעתירות ויתר ההליכים המשפטיים אשר התנועה הינה צד להם כיום ובשנת 2013.
 3. שוטף – אלונה הסבירה כי ניתן לתנועה "אישור מנהל תקין" לשנת 2013 וההליך לקבלת אישור לפי סעיף 46 נמצא בעיצומו.
 4. רביב – סקר ושיבח את פעילות התנועה בכלל ופועלה של אלונה בפרט. בישיבה הומלץ להעלות את משכורות עובדי התנועה.
 5. אלונה – הסבירה כי כיום רוב התורמים מעלים דרישות לפעילות בין ארגונים בשיתוף פעולה כתנאי לקבלת התרומות.
 6. רביב – יש לנסות וליצור בקשות/עתירות מעניינות יותר ברמת העניין הציבורי על מנת לנסות וליצור עניין ציבורי בתנועה ובפועלה.
 7. יורם דיבר על אפשרות להגיש בג"ץ (בטיפולו וייצוגו) בנושא אגרות חופש המידע. הוחלט ללכת על זה בכל הכוח – טיפולו וייצוגו של רבין.
 8. שינוי בהנהלה – נדון צירופו של מיכאל איתן כחבר הנהלה – רביב ידבר איתו. הוחלט להוציא את גיא דיין מחברותו בהנהלה. רביב ידבר עם אלי הורוביץ לגבי הצטרפותו כחבר הנהלה.
 9. סרט תדמית – הקרן החדשה לישראל תרמה סך של 2,000 דולר אמריקאי לטובת מימון סרט תדמית על התנועה לחופש המידע. נעה הופקדה על ביצוע הסרט על כל שלביו.
 10. יום חופש המידע – ביום 20.5.13 יצוין בישראל "יום חופש המידע". רביב העלה אפשרות לקיים את הכנס השנתי של התנועה באופן אלטרנטיבי "מול" הכנס של המדינה. הכנס יבחן את פעולות משרדי הממשלה בנושא חופש המידע מיום חקיקתו.
 11. שדרוג אתר האינטרנט של התנועה – אלונה העלתה את הרעיון לחפש משקיע שיתרום כסף לטובת שדרוג האתר. אירית תנסה לארגן פגישה בין נציגי התנועה לבין תורמים פוטנציאלים.

החלטות:

 1. תקציב התנועה לשנת 2013 אושר.
 2. גיא דיין הוצא מחברותו בהנהלת התנועה.

 

רשם פרוטוקול: גיא דיין