דילוג לתוכן העמוד

השר איתן לשר המשפטים: לקדם את חקיקת חוקי חופש המידע

השר מיכאל איתן, המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור דן עם שר המשפטים, יעקב נאמן, בקידום חקיקה למען שקיפות המנגנון הממשלתי, ושיפור השירות לאזרח. השר איתן הציג בפני שר המשפטים כמה הצעות חוק אותן הוא מבקש לקדם. בין ההצעות, תיקון לחוק חופש המידע אשר יחייב רישום פרוטוקולים בישיבות רשות ציבורית, יצמצם את התשלומים הנגבים מהמבקשים מידע מהשלטונות. כן מבקש השר לקדם את הקמת נציבות חופש המידע. הצעת חוק נוספת שנדונה תחייב את הרשויות להציג באינטרנט מידע על הטבות ושירותים בתחום סמכותה, כחלק מיוזמה כוללת של השר איתן להקמת קטלוג השירותים האינטרנטי.

עוד מציע השר איתן להטיל סנקציות כספיות על רשויות שלא ימסרו מידע ולחייב מתן תשובה עניינית בתוך 45 יום. התיקון המוצע לחוק יהפוך את אי מסירת המידע לציבור לקשה יותר מתמיד. עם קבלת החוק תהפוך אי עמידה בהוראותיו לעוולה נזיקית, ויוטלו מגבלות חדשות ומחמירות על החלטה לסרב למסור מידע. בין השרים סוכם כי ועדה משותפת, בה יכהנו נציגי משרד המשפטים ונציגים מטעם השר איתן והתנועה לחופש המידע, תנסח הצעה להחלטת ממשלה על הקמת נציבות חופש המידע. עוד סוכם כי משרד המשפטים יתמוך ביוזמת החוק המחייבת את הרשויות לפרסם באינטרנט מידע מרוכז על הטבות ושירותים.

הצעת התיקון לחוק חופש המידע שהכינה התנועה