דילוג לתוכן העמוד

היקף ההתחייבויות האקטואריות של המדינה לפנסיה תקציבית בשנים הקרובות

פרשנים כלכליים כותבים מעת לעת על "פצצת הזמן" שיצרה התחייבות המדינה במשך שנים לפנסיה תקציבית. לציבור לא הוצגו מעולם נתונים על היקף ההתחייבות הממשלתית לתשלום פנסיה כזאת בשנים הקרובות. התנועה ביקשה לקבל נתונים אלו.