דילוג לתוכן העמוד

הפרוטוקולים של החלטות טריבונל הצנזורה

התנועה פנתה לממונה על חופש המידע בצה"ל, בבקשה לקבל את העתקי ההחלטות והפרוטוקולים של הדיונים של הטריבונל הדן בענייני צנזורה, במטרה להגביר את הפיקוח על האיזון הראוי בין בטחון המדינה לבין זכות הציבור לדעת.