דילוג לתוכן העמוד

הצעת חוק של ח"כ יריב לוין: להחיל את חוק חופש המידע גם על ההתאחדות לכדורגל

                                                                                                                                                    מס' פנימי: 477811

הכנסת התשע-עשרה

יוזם:           חבר הכנסת           יריב לוין

                                               פ/63/19

הצעת חוק חופש המידע (תיקון – התאחדויות ואיגודי ספורט), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 2

1.

בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998[1], בסעיף 2, בהגדרה "רשות ציבורית", אחרי פסקה (9) יבוא:

"(9א)  התאחדות ואיגוד כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח–1988[2]."

דברי הסבר

התאחדויות ואיגודי ספורט כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח–1988, הם תאגידים המרכזים ענף או ענפי ספורט ואשר מהווים את הגוף המוכר על ידי הגופים הבינלאומיים האמונים על ניהול הפעילות באותו ענף.

מטבע הדברים, ההתאחדויות ואיגודי הספורט הם גופים ציבורים שיש לציבור רחב עניין בנעשה בהם, בין כספורטאים פעילים, בין כאוהדי ספורט ובין כבעלי עניין אחרים. יתר על כן, גופים אלו אמונים על ניהולם של ענפי הספורט השונים וניזונים מכספי ציבור בהיקפים ניכרים, ומשכך הם משמשים כנאמנים של הציבור כולו לעניין זה. התאחדויות ואיגודים רבים חווים במהלך פעילותם בעיות ניהוליות וחילוקי דעות ארגוניים, בשעה שניהולם נעשה ללא שקיפות ציבורית מינימלית ובלי שיש לציבור הרחב נגישות למידע בדבר הנעשה בהם. מצב זה אינו תקין וראוי כי יתוקן.

הצעת חוק זו נועדה לעגן את חובתם של התאחדויות ואיגודי הספורט להעביר ולמסור מידע לציבור על פי הוראת חוק חופש המידע, בדרך שתבטיח שקיפות הולמת של פעולותיהם.

אישור הצעה זו יביא להגברת הפיקוח הציבורי על אופן ניהול הספורט בישראל ועל ידי כך יסייע בשיקום האמון של ציבור העוסקים בספורט, ציבור האוהדים והציבור הרחב בהתאחדויות ובאיגודים המנהלים את הספורט. החוק המוצע יתרום לשיפור תפקודם של ההתאחדויות והאיגודים וכפועל יוצא לחיזוק הספורט בישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יריב לוין (פ/4545/18).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13


[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

[2] ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️