דילוג לתוכן העמוד

בית המשפט: מפעלי ים המלח יפרסמו את הפרוטוקולים בבוררות על התמלוגים

"הבוררות על גובה תמלוגי האשלג היא סכסוך בעל מאפיינים ציבוריים מובהקים", כך קבע שופט בית המשפט לעניינים מינהליים, ד"ר יגאל מרזל, ודחה את עתירת מפעלי ים המלח נגד פרסום הפרוטוקולים והעדויות של הליך הבוררות בסוגיית תמלוגי ים המלח.

באוגוסט 2012 פנו ארגון אדם טבע ודין והתנועה לאיכות השלטון למשרד האוצר, בדרישה לפרסם את כל המסמכים הנוגעים להליך הבוררות שמנהלת המדינה מול מפעלי הים המלח, באשר לאופן חישוב התמלוגים על האשלג שישלמו המפעלים. משרד האוצר נענה לבקשת הארגונים, אך מפעלי ים המלח הגישו עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, במטרה למנוע את פרסום המסמכים ואת שיתוף הציבור בהליך זה. בית המשפט דחה את טענת העותרת, מפעלי ים המלח, שלפיה כאשר המדינה היא צד להליכי בוררות, היא אינה בגדר "רשות ציבורית" החייבת במסירת מידע לפי חוק חופש המידע. בהקשר זה קבע בין היתר בית המשפט כי לשון חוק חופש המידע ותכליתו מחייבים את דחיית טענת העותרת, וכי אין מקום להבחין בין "כובעים" שונים של הרשות הציבורית, אפילו כאשר היא צד להליכי בוררות.