דילוג לתוכן העמוד

השופטת אגמון-גונן הורתה לרשות המסים לחשוף את החברות שקיבלו הטבות המס

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד"ר מיכל אגמון-גונן, קבעה כי על משרד האוצר ורשות המסים להעביר לידי "גלובס" תוך 7 ימים מידע אודות החברות שקיבלו הטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון בשנים 2006-2012, בהן 10 החברות שקיבלו את הטבות המס הגבוהות ביותר בכל שנה, לרבות גובה ההטבות שניתנו להן.

"ראוי ונכון הוא כי לא במחשכים יחולקו כספי הציבור מכוח החוק לעידוד השקעות הון, ולא יכול להיות ספק כי קיים עניין ציבורי רב באפשרות הציבור לבחון ולבקר את הליך מתן ההטבות, וודאי במועד זה בו תקציב המדינה מצוי בעין הסערה הציבורית", נפסק.

רשות המסים ערערה על ההחלטה.

לידיעה ב"גלובס" על פסק הדין