דילוג לתוכן העמוד

חדשות

התנועה לוועדת נאמן: "פרסמו את הפרוטוקולים של ועדת כללי האתיקה"

 לידיעה של תומר גנון ב"כלכליסט"

התנועה לחופש המידע פנתה למשרד ראש הממשלה בדרישה לפרסם את הפרוטוקולים של כ־20 ישיבות שערכה הוועדה לבחינת כללי האתיקה החדשים לחברי הממשלה, שבראשה עמד שר המשפטים לשעבר יעקב נאמן. כן דורשת התנועה לקבל את שמות המשתתפים בישיבות אלה ואת מסקנות הוועדה שהופצו לאחרונה לעיון השרים.

כללי האתיקה שגיבשה הוועדה הופצו לעיון חברי הממשלה לאחר שהיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה שלומית ברנע פרגו הצביעה על כך שיש להביא את הכללים לאישור הממשלה עד סוף החודש. על פי הכללים החדשים, יפחת הפיקוח על הצהרות ההון וניגודי העניינים של השרים וסגני השרים.

כיום ממנה מבקר המדינה ועדת היתרים שאחראית לבחון ולאשר בקשות של שרים וסגני שרים בנושאים כלכליים ואתיים: ניהול כספים, אחזקות בניירות ערך, כתיבת ספרים, ומתן הרצאות או קבלת תמלוגים ונסיעות לחו"ל על חשבון גורם זר. הכללים החדשים קובעים שוועדת האתיקה לשרים שתמנה הממשלה היא זו שתיתן את ההיתרים לשרים, ולא הוועדה שימנה מבקר המדינה.