דילוג לתוכן העמוד

הנחיות וכללי פעילות של לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"ם)

לשכת הפרסום הממשלתית היא אחד המפרסמים הגדולים במשק, כמי שמופקדת על כל פרסומי השלטון. התנועה ביקשה לקבל את הקריטריונים לפיהם מחליטה הלשכה באיזה כלי תקשורת לפרסם, ואת ההתפלגות בפועל של הפרסומים לפי כלי תקשורת בשנים האחרונות. הבקשה נולדה מפנייה של מרכז ע’ילם, שטען כי כלי התקשורת הערביים לא נהנים מחלקם היחסי בעוגת הפרסום הממשלתית.