דילוג לתוכן העמוד

חדשות

כבר לא שיאני העולם – ועדת החוקה אישרה הוזלה דרמטית באגרות חופש המידע

ועדת החוקה אישרה את בקשת שרת המשפטים, ציפי לבני, להתקין תקנות חדשות הקובעות הוזלה משמעותית באגרות לקבלת מידע, והטלת סנקציות על רשות ציבורית שלא תגיש את המידע למבקש במועד. אגרת הבקשה תוזל בכ-80% ותהיה כיום 20 שקלים. מתשלום האגרה יהיו פטורים אוכלוסיות נזקקות, עמותות וחוקרים. גם אגרת הטיפול הוזלה משמעותית והיא תעמוד מהיום על 30 שקל במקום 54 שקל. ההוזלה תחול לא רק על קבלת המידע, אלא גם על האמצעים להעברתו לציבור –דף מודפס יעלה 20 אגורות במקום 1.35 שקל, בעוד שתקליטור יעלה 2.5 שקלים במקום 5.34 שקלים. בנוסף, הרשויות יחויבו להציע דרכים מוזלות להעברת המידע לציבור (דוא"ל, למשל).

בנוסף, קובעות התקנות כי רשות שלא תספק את המידע המבוקש תוך פרק הזמן הנדרש, לא תורשה לגבות אגרת טיפול או בקשה.

תעריפי אגרות

השרה ציפי לבני, שיזמה את המהלך: "אין שום הצדקה שאזרחים ייאלצו לשלם סכומים גבוהים על-מנת לקבל מידע השייך להם. אנו משרתי ציבור, וחייבים לו דין-וחשבון על מעשינו – במדינה דמוקרטית מתוקנת כסף לא יכול להוות מחסום להשגת מידע שזכותו של כל אזרח לקבל. הדגשתי כבר פעמים רבות בעבר את חשיבות עקרון השקיפות בדמוקרטיה – היא מאפשרת לציבור לבחון ולבקר את פעילות הרשויות הציבוריות, ולכן גם מחזקת את אמון הציבור במערכת הציבורית כולה, שהיא שלו ולמענו. שקיפות מהווה תרופת מנע לשחיתות ולניצול לרעה של שררה, וכן תמריץ יעיל להתייעלות. קידום תקנות אלו הוא המהלך הנכון לטובת החברה הישראלית כולה." – זאת לאחר שהתגלה כי רשויות ציבוריות אינן מקפידות לעמוד בלוח הזמנים הקיים לטיפול בבקשות חופש המידע. לא תיגבה אגרת טיפול ואגרת הפקה ממבקש המידע שקיבל את המידע לאחר הזמן הקבוע בחוק. לצד פטור גורף לקבוצות מסוימות אגרת הבקשה תופחת בכ-80% הרשויות יחויבו להציע דרכים מוזלות להעברת המידע

מנכל"ית התנועה, עו"ד אלונה וינוגרד: אגרת בקשת חופש המידע היא המכשול הראשון ‏(אך לא האחרון‏), בדרכם של אזרחי המדינה לקבל מרשויות שונות מידע – מידע ששייך מלכתחילה לאותם אזרחים ואמור לספק להם אינפורמציה על פעילות השלטון והחלטותיו ועל הגופים והכספים שמעורבים במוקדי קבלת ההחלטות. אין ספק כי הפחתת האגרות היא צעד חשוב ביישום זכות הציבור למידע – ויש לקוות שהפחתת האגרות תוביל לגידול משמעותית במספר הבקשות שמוגשות לרשויות השונות.

הפחתת אגרות זה טוב, אבל לא מספיק