דילוג לתוכן העמוד

חדשות

איך מתגבשת עמדת האוצר בסוגיית העלאת גיל הפרישה

איך מתעצבת לה מדיניות ציבורית בנושא קריטי, שאלנו את עצמנו והתיישבנו לנסח בקשת מידע שבה ביקשנו את כל המידע הנוגע לגיבוש המדיניות הממשלתית בעניין העלאת גיל הפרישה. ביקשנו פרוטוקולים מישיבות שהתקיימו בנושא החל משנת 2011 ועד ליום מסירת המידע בפועל; החלטות  שהתקבלו בעקבות אותן ישיבות ובמהלכן; המלצות שניתנו באותן ישיבות או בעקבותיהן; רשימת הנוכחים באותן ישיבות; רשימות המוזמנים לאותן ישיבות; רשימת אורחים שהגיעו לאותן ישיבות.

ומה קיבלנו?  סיכומי דיון, מצגות ורשימת אנשם שהשתתפו בדיונים.

הנה החומרים: