דילוג לתוכן העמוד

חדשות

הוצאות בית הנשיא ולשכת יו"ר הכנסת לשנת 2013

זו השנה השנייה שבה התנועה לחופש המידע הוציאה בקשות מידע לקבלת נתונים תקציביים אודות עלויות מעונות ראשי המדינה, שהציבור מממן את החזקתם. הבקשות יצאו במסגרת הקליניקה לחופש מידע הפועלת במכללה למינהל בראשון לציון.

השנה פנתה התנועה לנשיא, ראש הממשלה ויו"ר הכנסת. תשובת יו"ר הכנסת ובית הנשיא מפרטת את העלויות ל-2013 ונמסרה לתנועה ללא צורך בהליך משפטי. תשובת משרד ראש הממשלה טרם התקבלה (למרות שהמועד החוקי למתן תשובה חלף).

 תקוותנו היא שבשנה הבאה כבר לא יהיה צורך בהוצאת בקשות בנושאים אלה, ושהגורמים המדוברים הפנימו את דרישת הציבור לקבלת דיווח בעניין הוצאות המעונות. טוב יעשו הגורמים, אם יפרסמו מידע זה באופן זמין ונגיש באתרים הרלוונטיים וכך ידגימו, הלכה למעשה, את מחויבותם להתנהלות שקופה וראויה לציבור.

  • הוצאות בית הנשיא בתקשורת