דילוג לתוכן העמוד

פירוט משלחות רשמיות של הכנסת לחו"ל

מרבית חברי הכנסת נוסעים לחו"ל מתוקף תפקידם, אם במסגרת משלחות רשמיות של הכנסת או משום שהוזמנו על ידי גופים ציבוריים בחו"ל. התנועה ביקשה לקבל פירוט מלא של חברי הכנסת הנוסעים ויעדי ותאריכי הנסיעה שלהם. בעקבות הבקשה פורסם המידע באתר הכנסת והוא נגיש לכל אזרח המעוניין בו.