דילוג לתוכן העמוד

בית המשפט: על הרשות לפרסם מידע הנוגע לאיכות הסביבה

פסק הדין של השופטת שרה דברת

חובת הרשות לגלות מידע הנוגע לאיכות הסביבה רחבה במיוחד. המידע אותו יש להעמיד לרשות הציבור, כולל תוצאות מדידות של שפכים ויש להעביר את המידע הנוגע לשפכים תעשייתיים, גם אם הם אינם גורמים למפגע סביבתי. יש למסור מידע על מדידות בשפכי המפעלים גם כשאלה נוגעים לעניינים מסחריים של המפעל. סירוב המשיב להעביר את המידע המבוקש אינו עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי ונועד להגן על המפעל מבלי שזה נתן הדעת לאינטרס הציבורי. העותרת זכאית לקבלת המידע המבוקש.