דילוג לתוכן העמוד

החלטות הוועדה למתן היתר פרסומים

עובדי מדינה בהווה ובעבר המעוניינים לפרסם ספר נדרשים לקבל אישור מהוועדה להיתר פרסומים במשרד ראש הממשלה. במקרים מסוימים בוחרת הוועדה לפסול פרקים אן קטעים מסיבות שונות. התנועה ביקשה כי ימסרו לידיה החלטות הוועדה בכדי להביא לשקיפות מלאה של השיקולים המנחים אותה.