דילוג לתוכן העמוד

התקשרויות אגפי האוצר עם ספקים ב-2011-2012

במאי 2013 פנתה התנועה למשרד האוצר בבקשה לקבל את רשימת התשלומים המלאה של כל משרדי הממשלה (שסכומם גבוה מ-50 אלף שקל). משרד האוצר התעלם מהבקשה, ואנו עתרנו לבית המשפט כדי לקבל את המידע, באמצעות עו"ד רונה זמשטייגמן.

משרד האוצר טען בבית המשפט שהוא אמנם מחזיק בנתונים, אך הוא לא יכול למסור את כולם משום שהם לא שלו, אלא של משרדים האחרים. טענה נוספת שטען האוצר נגד מסירת הנתונים היא שאין לו מספיק משאבים כדי לעבור על כל עשרות אלפי או מאות אלפי התקשרויות של המשרדים השונים לספקים חיצוניים, ולכן אין ביכולתו לספק את המידע. לטענתו המשימה הזו תימשך 18 שנה.

התנועה לחופש המידע ענתה לבית המשפט שמדובר בטענות מגוחכות, ובסופו של דבר הוחלט כי האוצר ימסור רק את הנתונים שקשורים למשרדו ולא לכל משרדי הממשלה האחרים. בינתיים חלף הזמן. בשבוע שעבר שלח לנו משרד האוצר את המידע שעליו נלחמנו בבית המשפט. המידע שמתייחס רק לשנים 2012-2011 – כבר התיישן. הרי בינתיים הצלחנו לחשוף את התקשרויות משרדי הממשלה ל-2013. חבל שמשרד האוצר בחר להתנהל בחוסר שקיפות.

העתירה שהגישה התנועה נגד משרד האוצר

למה המדינה מסרבת להציג את חוזי ההתקשרות עם הספקים / מאמר מאת מנכ"לית התנועה

שאול אמסטרדמסקי מכלכליסט צלל לתוך המידע שקיבלנו ממשרד האוצר

גם מוטי בסוק מדה מרקר נבר בהררי המידע

המידע שקיבלנו מהאוצר בעקבות העתירה: