דילוג לתוכן העמוד

החלטות ועדת התמיכות

ועדת התמיכות של משרד הבריאות מופקדת על הקצאת כספים לגופים ציבוריים שונים ולפרויקטים הקשורים בבריאות הציבור. התנועה ביקשה לקבל מידע אודות חלוקת הכספים של הוועדה, והשיקולים למי להקצות את התמיכות.