דילוג לתוכן העמוד

בעקבות פניית התנועה נחשפות הוצאות המל"ג לשנת 2014

פירוט ההתקשרויות של המועצה עם גופים פרטיים, שהועבר לתנועה לחופש המידע בעקבות בקשת מידע שהגישה הסטודנטית איילה בל מהקליניקה לחופש המידע במסלול האקדמי המכללה למינהל.

כתבה של ליאור דטל בדה מרקר על המידע שקיבלנו