דילוג לתוכן העמוד

מסמכי דרישות תקציב

במסגרת פרויקט המעקב אחר התקציב, הוגשה בקשה לקבל את כל מסמכי הדרישות התקציביות של משרד הפנים שהוגשו למשרד האוצר. מטרת הבקשה היא לערוך השוואה בין דרישות שהתקבלו ממשרדי הממשלה השונים לבין החלטותיו הסופיות של משדר האוצר.