דילוג לתוכן העמוד

בית המשפט העליון בבריטניה: לפרסם מכתבים שכתב הנסיך צ'רלס לשרים בממשלה

בית המשפט העליון קבע כי ניסיונותיה של הממשלה למנוע את פרסומם של מכתבים שנכתבו על ידי הנסיך צ'ארלס לשרים היו שלא כדין. פסק הדין סולל את הדרך לפרסום המסמכים המכונים "תזכירי העכביש שחור", בגלל כתב היד של הנסיך.

באפריל 2005, הגיש "הגרדיאן" בקשת חופש מידע לפרסום 27 מכתבים שכתבו יורש העצר אל שבעה שרים, בין ספטמבר 2004 לאפריל 2005. לטענת העיתון הבריטי לציבור יש זכות לדעת מהן השקפותיו של יורש העצר, ואיך הוא ניסה להשפיע על שרי הממשלה. הממשלה סירבה לפרסם את המכתבים בטענה כי הנסיך מוגן מכוח החוקה. לטענת נציגי הממשלה, המכתבים היו חלק מהכנותיו של הנסיך לקראת הכתרתו כמלך.

בספטמבר 2012 פסקה נציבות חופש המידע בבריטניה נגד הממשלה וקבעה כי לפרסם את המכתבים. היועץ המשפטי לממשלה החליט להטיל וטו על הפרסום בטענה שהם יגרמו "נזק חמור" ליכולתו של הנסיך לבצע את תפקידיו. "הגרדיאן פנה לבית המשפט העליון שהחליט להורות על פרסום המכתבים.

סיקור הפרשה ב"גרדיאן"