דילוג לתוכן העמוד

חוזה הזיכיון שחתמה המדינה עם מנהרות הכרמל

לכבוד התנועה לחופש המידע,

בהמשך להחלטת הרשות הממונה בבקשתך לקבלת חוזה זיכיון מנהרות הכרמל, הריני להודיעכן כי זכיין מנהרות הכרמל הודיע על הסרת התנגדותו לפרסומם של מספר סעיפים בחוזה הזיכיון (למעט שני סעיפים שההתנגדות אליהם היתה מקובלת על הרשות הממונה).

 מצ"ב חוזה הזיכיון המשולב ותיקון לחוזה הזיכיון (2012) במתכונת מעודכנת לאחר הסרת התנגדות הזכיין כאמור.

חוזה זיכיון מנהרות הכרמל

תוספת להסכם הזיכיון מנהרות הכרמל

עדכון החלטה בעניין קבלת המידע