דילוג לתוכן העמוד

חדשות

דובר צה"ל מסרב למסור מידע על הרצאות של גורמים חיצוניים בצבא ב-2014

תשובת דובר צה"ל

צבא ההגנה לישראל
חטיבת דובר צה"ל
ענף קשרי ציבור
מדור פניות הציבור

טל': 03-5695757/1657
פקס: 03-5693971
‏י"ח באייר התשע"ה
7 במאי 2015

 

הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא הרצאות של גורמים חיצוניים בצה"ל בשנת 2014,

לפי חוק חופש המידע

שלום רב,

1.   פנייתך מיום ה-19 בפברואר 2015 לקבלת השלמה בנושא הרצאות של גורמים חיצוניים בצה"ל בשנת 2014 התקבלה במדורנו והועברה להתייחסות הגורמים המוסמכים.

2.   להלן התייחסות מדור פניות הציבור בחטיבת דובר צה"ל לבקשתך:

א.      חישוב הפעולות הנדרשות להפקת הנתונים המבוקשים על ידך והשעות הנדרשות לשם השלמת העבודה שנערך על ידי הגורמים המקצועיים, הגיע ל-432 שעות עבודה הכוללות שעות עבודה של קצינים וחיילים.

ב.      בהתאם לסעיף 8 (1) לחוק חופש המידע הקובע כי רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה אם הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה, לא ניתן למסור את המידע לאור העובדה שזמן איסופו מגיע למאות שעות הפקה, כמצוין לעיל, אשר הקצאתן תפגע קשות באפשרות היחידה להשלים את משימותיה השוטפות.

3.         נשמח לעמוד לרשותך בעתיד.

 

בברכה,

ענף קשרי ציבור
מדור פניות הציבור
דובר צה"ל