דילוג לתוכן העמוד

בית המשפט הורה לפרסם את רשימת הלקוחות של בן זוגה של בינת שוורץ, מנהלת מינהל התכנון

פסק הדין של השופטת נאווה בן אור

כתבה בגלובס

 

העותר, מר דוד רוסו, הוא בן זוגה של גב' בינת שוורץ, שמונתה לפני מספר שנים למנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים. העותרת, דר יעוץ ותכנון עירוני בע"מ היא חברה בבעלותו. עיסוקו של העותר בתכנון ובמקרקעין. במסגרת הסדר ניגוד עניינים עליו חתמה גב' שוורץ עם כניסתה לתפקיד, התחייב העותר שלא לעסוק בעבודות בנוגע לתכניות או בעבודה מול מוסדות תכנון ונושאי תפקיד במוסדות תכנון (למעט עבודות בהן החל טרם מינויה של בת זוגו לתפקיד, בהתאם לרשימה שצורפה ועל פי תנאים שנקבעו בה). עוד התחייב הוא, כי במסגרת עבודתו מול רשות מקרקעי ישראל לא יקבל את שכר טרחתו לפי התקדמות הליכי התכנון. שכרו יהיה קבוע מראש ולא יותנה בהצלחת הליך תכנוני כלשהו.

לשם בחינת קיום ההתחייבות האמורה, התחייב העותר למסור, אחת לשלושה חודשים, את רשימת הנושאים והלקוחות המטופלים על ידו, לעיונם של מנכ"ל משרד הפנים והיועץ המשפטי של משרד הפנים.

עניינה של העתירה בהחלטת משרד הפנים להיעתר לבקשת "אדם טבע ודין" לחשוף לפניה (וממילא לציבור בכללותו) את רשימת הלקוחות, תוך השמטת פרטים הנוגעים למהות העבודה למענה שכרו את שירותיו של העותר, להליך הטיפול ולאופי הייעוץ שניתן ללקוחות. לטעמו של העותר זו החלטה בלתי סבירה, העלולה להביא לפגיעה משמעותית בעסקיו, כשמנגד אין עומד אינטרס ציבורי של ממש המצדיק אותה.