דילוג לתוכן העמוד

נובמבר 07’: צה"ל ומשרד הביטחון

כתב ערוץ 10 שי חזקני פנה למשרד הביטחון ביוני 2007 בבקשה לקבל לידיו העתק מדו"ח ועדת אגרנט. הדו"ח זמין כעת בפורמט של תקליטור לאחר שנסרק על ידי עובדי ארכיון צה"ל. בתגובה נמסר לחזקני כי עלות עותק של הדו"ח היא 4,012 שקל, פלוס 80 שקל עבור הצריבה. ההסבר שניתן למחיר המופקע: עלות סריקת כל עמוד מתוך ה-2006 הקיימים בדו"ח היא 2 שקלים.

ב-2 ביולי פנתה התנועה לחופש המידע למשרד הביטחון בהמשך לבקשתו של חזקני, הזכירה כי לפי חוק חופש המידע אגרת הפקה של מידע על דיסקט מחשב תהיה 4.55 שקלים, וביקשה כי האגרה הבלתי סבירה תתוקן לאלתר.

בתגובה השיב משרד הביטחון, במכתב מ-10.7.2007 כי חוק חופש המידע אינו חל על ארכיון צה"ל, וכי לפיכך יוותר המחיר הנקוב בעינו.

התנועה השיבה כי החומר המצוי בגנזך צה"ל נכלל בהגדרות חוק חופש המידע, והוסיפה כי "יהיה קשה לחלוק על כך שדרישה של 4,000 שקל לחומר סרוק הנמצא כבר על תקליטור וכל שנדרש הוא לצרוב עותק נוסף ממנו, הינה בלתי סבירה בעליל". כן הודיעה התנועה כי בכוונה לעתור לבית המשפט בעניין.

בתגובה הודיע משרד הביטחון כי עניין התעריפים יידון שוב. טרם התקבלה החלטה הסופית בעניין. לפיכך התנועה מעכבת בשלב זה את הגשת העתירה.