דילוג לתוכן העמוד

הצעה לתיקון חוק חופש המידע הונחה על שולחן הכנסת

חוק חופש המידע תיקונים מוצעים

הפיכתו של חוק חופש המידע לאות חיה בספר המתים והגשמת "מהפכת השקיפות" שהובטחה עם חקיקתו, מחייבים תיקון רחב של חוק חופש המידע, על סמך הניסיון המצטבר בשנות יישומו והמידע שנאסף בתקופה זו בעולם. מוצע לקדם תיקון חקיקה כולל, שיכלול את הרכיבים הבאים:

1. הקמת נציבות חופש מידע

הנציבות תפקח על יישום החוק ברשויות, תיזום פעולות הסברה ציבוריות, תכשיר את עובדי המינהל, תפרסם הנחיות בנוגע להפעלת החוק ברשויות ותשמש סמכות ערעור כנגד החלטות של ממונים ברשות ספציפית. רשות שכזו תחסוך התדינויות מיותרות של המדינה בבתי המשפט ותבטיח קידום משמעותי של יישום החוק. יש להבטיח תקציבים לנציבות ולתקני ממונים על חופש המידע ברשויות הציבוריות.

2. תיקון במשטר האגרות ובסדרי הגשת בקשה

יש לבטל את עקרון גביית האגרה כתנאי מקדמי להגשת הבקשה. יש להטיל אגרות בגין הפקת המידע בלבד, או לכל הפחות לגבות את אגרת הבקשה כתנאי להעברת המידע ולא כתנאי לעצם בקשתו. כמו כן יש להבהיר שבקשות שהרשות מתעלמת מהן, יש לראותן כאילו נענו בשלילה.

3. תיקון רשימת הרשויות הציבוריות

יש להחיל את החוק על חברות ותאגידים המקיימים שירות ציבורי מובהק (כדוגמת מקורות, חברת החשמל וכד). יש לאפשר גם לוועדת החוקה להוסיף רשויות חדשות לתחולת החוק.

4. תיקונים בסעיפי הפטור לחוק

יש לחדד ולצמצם הגדרות של פטורים ביורוקרטים (דוגמת "משאבים בלתי סבירים") ולחדד הגדרות של פטורים מסוג התכתבויות פנימיות, על בסיס פסיקות בית המשפט העליון בנושאים אלה.

5. הוראות בדבר איסוף, ארגון ושימור מידע

יש להטיל חובות על הרשויות בכל הנוגע לאיסוף השוטף של מידע, ארגונו ושימורו באופן שיגביר את הנגישות למידע, הן באמצעות העלאתו לאתרי האינטרנט הממשלתיים, והן כדי למנוע טענות ש"המידע אינו קיים" כאשר עקרונות מינהל תקין מחייבים שיהיה קיים.

תיקונים אלה, גם אם ייעשו בהדרגתיות, יכולים לקדם מהפכת שקיפות של ממש בחברה הישראלית.

לעיון בהצעת החוק

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️