דילוג לתוכן העמוד

האם בקשת מידע של התנועה תחשוף את הדיל לדחיית שידורי התאגיד

בקשת המידע שהגשנו למשרד התקשורת

 

לכבוד                                                                                                                                           ‏24 יולי 2016

גב' טלי פלג

הממונה על יישום חוק חופש המידע

משרד התקשורת

שלום רב,

הנדון: בקשת מידע  לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח­-1998 (להלן: החוק) נבקש לקבל את כל התכתובות, ההתקשרויות, מסמכים שנכתבו, לרבות נהלים, הנחיות והחלטות שהתקבלו באשר לדחיית מועד פתיחת תאגיד השידור הציבורי.

את המידע לעיל, נבקש בין שנערך על ידי מנכ"ל משרד התקשורת, מר שלמה פילבר, ובין שהתקבל לידיו או לידי כל גורם אחר במשרד התקשורת.

כמו כן נבקש לקבל כל הודעה או מסמך שנמסרו לידי נציגי תאגיד השידור הציבורי באשר לשינוי מועד הקמתו והפעלתו.

בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח­-1998, נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים, קבצי שמע, קבצי CSV (Excel) ו/או קבצי טקסט ברי חיפוש.

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם­-1980, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייבת לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 150 ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות), חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

בתודה ובברכה,

נירית בלייר, עו"ד

התנועה לחופש המידע

 

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️