דילוג לתוכן העמוד

הכנס השנתי השלישי של התנועה לחופש המידע

מנחה:
דר יורם רבין , המסלול האקדמי – המכללה למינהל
 
ברכות:
דר תמר גדרון , דיקאן ביהס למשפטים – המסלול האקדמי – המכללה למינהל
 
נושאים דברים:
  • פרופ דניאל פרידמן , שר המשפטים
  • רועי פלד , מנכל התנועה לחופש המידע
  • דר ירון זליכה, רוח , החשב הכללי במשרד האוצר
ההרצאה התקיימה ב- 24/05/2007
מקום ההרצאה – בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי – המכללה למינהל