דילוג לתוכן העמוד

מסמכי המכרז להפעלת מזנון הכנסת

את בקשת המידע הגישה טל גרופי, סטודנטית מהקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל