דילוג לתוכן העמוד

חדשות

התנועה לראש הממשלה: פרסם את דו"ח מבקר המדינה על "צוק איתן"

לכבוד

חה"כ בנימין נתניהו חה"כ קארין אלהרר
ראש הממשלה יו"ר ועדת ביקורת המדינה

 

הנדון: קריאה לפרסום דו"ח מבקר המדינה בעניין מבצע "צוק איתן"

שלום רב,

הריני לפנות אליך בעניין שבנדון כדלהלן:

כידוע לך, ועדת המשנה לביקורת המדינה עתידה להכריע בדבר פרסום דו"ח מבקר המדינה על מבצע "צוק איתן" . אנו קוראים לכם לפעול למען פרסומו היעיל והמהיר של הדו"ח תוך דבקות בזכות הציבור לדעת, זכותו לקבלת מידע אמיתי ובלתי מוטה ולדמוקרטיה יציבה העומדת איתנה גם בפני ביקורת, בעתות שלום כבעתות מלחמה.

פרסום הדו"ח הוא הזמנות פז להראות חוסן, להפגין יכולת התמודדות עם ביקורת ויותר מכך את היכולת לבנות תהליכים, לתקן ולשפר את הטעון תיקון ושיפור. כבר בשנת 1962, אמר השופט לנדוי כי "שלטון הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת, סופו שהוא קובע מה טוב לאזרח לחשוב; ואין סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית, שאינה 'מודרכת מלמעלה'". שימו מבטחכם בציבור, הובילו את המהלך המתבקש של חשיפה מלאה של דו"ח הביקורת ותנו לציבור לדעת ולחשוב עצמאית כראוי במדינה דמוקרטית בשנת 2017. פרסום הדוח הוא תנאי הכרחי לאמון הציבור בכם, מקבלי ההחלטות. אמון אמתי שמבוסס על מידע בלתי-אמצעי הכולל גם ביקורת וכדי שזו תהיה עניינית, הציבור מוכרח להיות חשוף לכמה שיותר מידע. החלטה לחסות חלקים מהדו"ח חייבת להישמר למקרים קיצוניים בלבד, להילקח בקפידה ובמסורה, כשזכות הציבור לדעת נשקלת כל העת, אל מול צורך אמתי והכרחי בלבד.

אשר על כן, אין ראוי יותר מלפרסם את הדו"ח הנדון בהקדם ובנחישות ובאופן המלא ביותר האפשרי.

בברכה,

נירית בלייר, עו"ד

מנכ"לית

העתקים: חברי ועדת המשנה