דילוג לתוכן העמוד

חדשות

התנועה: לפרסם את כל עבודת המטה שהוכנה במשרד הביטחון בנוגע לעתידה של גלי צה"ל

המכתב שכתבנו ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל

הנדון: חופש מידע ושקיפות בהליכי גיבוש ההחלטה על העברת גל"צ לאחריות משרד הביטחון

שלום רב,

לקראת הדיון שיתקיים בוועדת הכלכלה ביום ג' ה-31 בינואר 2017 בנושא עתידה של תחנת הרדיו גלי צה"ל והעברתה לאחריות משרד הביטחון אבקש לפנות אליך כדלקמן:

לפי הפרסומים בתקשורת, התקיימה במהלך שנת 2016 עבודת מטה במשרד הביטחון, בראשות מנכ"ל המשרד בנושא שבנדון.

לאור פרסומים אלו פנתה התנועה לחופש המידע במכתב לשר הביטחון בבקשה כי עבודת המטה תלווה, ככל הליך מנהלי תקין, בתיעוד ושמירת פרוטוקולים, חומרי רקע, דוחות ומסקנות.

כידוע, לאחרונה הוצהר כי תחנת הרדיו גלי צה"ל תועבר מאחריות צה"ל למשרד הביטחון כיחידת סמך. התנועה לחופש המידע פנתה למשרד הביטחון בבקשת מידע לפרסום כלל המידע הנוגע לעבודת המטה שהתבצעה בנושא (בקשה שהוגשה רק לאחרונה ועדיין לא נענתה).

לא ייתכן שמידע חיוני העומד בבסיס הדיון בוועדה ברשותך, לא יימסר לידיך, לחברי הכנסת, חברי הוועדה וכן לא יועבר לעיון הציבור. עוד יודגש גם כי עבודת מטה המבוצעת על חשבון כספי הציבור, שאיננה בעלת היבטים העלולים לפגוע בביטחון המדינה, ראוי לה שתהיה פתוחה ונגישה לציבור הרחב. אי לכך, אבקש כי בעת הדיון שיתקיים בנושא בוועדת הכלכלה תעמוד על כך כי עבודת המטה שבוצעה בנושא תונגש ותפורסם הן לחברי הכנסת והן לציבור הרחב.

בברכה,

עו"ד נירית בלייר

מנכ"לית התנועה לחופש המידע

העתקים: מנהלת וחברי ועדת הכלכלה