דילוג לתוכן העמוד

חדשות

הצעת חוק: ארגוני שמאל ישלמו על בקשות מידע (לכל השאר זה בחינם)

המכתב שכתבנו ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין

 

שלום רב,

הנני לפנות אליך בשם התנועה לחופש המידע בעקבות פרסומים שלפיהם מונחת בפניך הצעת חוק לתיקון חוק חופש המידע שבהתאם לה עמותות מסוימות ישלמו אגרה ביתר על מנת לממש את זכותן לחופש מידע.

מדינת ישראל הייתה ועודנה מדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית כסף לא יכול להוות מחסום למימוש זכות שניתנה על פי חוק לכל אזרח ותושב במדינה. כסף לא יכול להוות איום או אמצעי לסימון אלה הזכאים לזכות לחופש מידע. חוקים כגון החוק המונח בפניך, מביישים אותנו, אזרחי המדינה, מתנגדים לערכי המוסר שלנו, לאותם ערכים על בסיסם הוקמה מדינת ישראל, ערכיה אשר הוכרזו עוד בה' באייר תש"ח: "יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל"; ערכיה אשר הבטיחו מדינה ש"תקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות".

הצעת חוק שבבסיסה מענישה ארגונים חברתיים מסוימים, יוצרת העדפה, משסעת ומקטלגת, אין לה מקום בספר החוקים. זאת ועוד, נזכיר גם כי המידע השלטוני אינו קניינו של המחוקק והוא שייך לציבור, נבחרי הציבור מחזיקים בו אך ורק כנאמני הציבור ואין השלטון יכול לעשות בו קרדום לחפור בו והצעת החוק הנדונה, מועלת באמון שנתן הציבור למחוקקיו ומשמשת במידע הציבורי שימוש ציני ופוליטי לא ראוי.

אשר על כן אנו פונים אליך בבקשה להפעיל סמכותך, לא לאשר את הצעת החוק השוללת את ערכי מדינת ישראל ואת הבסיס המוסרי לקיומה, ולא להניחה על שולחן הכנסת.