דילוג לתוכן העמוד

התנועה למפלגות: הגיע הזמן לחשוף את התקציב לביקורת הציבור

רגע לפני שהכנסת יצאה לפגרה הפוליטיקאים נתנו לעצמם מתנה של 97 מיליון שקל, והעלו את מימון המפלגות ב-20%. השקיפות נשארה אפס. הגיע הזמן שהמפלגות יחשפו את תקציבן לביקורת הציבור. אנו מתכוונים להילחם על זה. כתבנו מכתב למנכ"לים ומנהלי הכספים של כל המפלגות. הנה הוא:

הנדון: פנייה לחשיפת השימוש בתקציב המפלגה

שלום רב,

המימון השוטף שמפלגות זכאיות לו עלה ב-20%, אך מידת השקיפות הנוגעת לשימוש בכספים אלו נותרה בעינה – אפסית.

המונח שקיפות הפך לשגור בפיהם של מרבית חברי הכנסת ומי שמעורבים בפוליטיקה הישראלית, וכך גם הציבור מצפה לשקיפות מנבחריו. נראה כי בשלה העת להוביל שינוי נוסף להשקפת תקציב מפלגתכם, באופן שוטף, לפיקוח הציבור.

למרות פניות חוזרות ונשנות מהציבור, השימוש שנעשה בתקציבי המפלגות לא מפורסם, אף ששקיפות היא תנאי בסיסי לרכישת אמון הציבור. דווקא כשהמפלגות פועלות להעלאת מימונן, בעוד הציבור קורס תחת נטל ההוצאות שכרוכות במחייה בישראל, שקיפות היא התרופה להגברת אמון הציבור, ולמניעת שחיתות.

התנועה לחופש המידע מקדמת מאז שנת 2004  את חופש המידע בישראל. הזכות לחופש מידע עומדת בבסיסה של זכות הציבור לדעת ומאפשרת לקבל מידע הנוגע לפעולות השלטון. באופן זה, נוצרים מנגנונים מאזנים, המייצרים שלטון איכותי ואמין יותר. התנועה מובילה ומקדמת את מהפכת השקיפות בישראל, מחזירה את המידע הציבורי לידי הציבור ובכך מחזקת את הדמוקרטיה.

"אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר" אמר השופט האמריקני לואי ברנדייס לפני יותר ממאה שנים וגם היום, המשפט עודו רלוונטי, אולי רלוונטי מתמיד. בעידן שבו מידע רב ובלתי-אמין עובר ברשתות החברתיות, חשיבותה של השקיפות עולה עשרות מונים. הציבור הוא שמעניק למפלגות את המנדט לקדם את ערכיו. שקיפות בתקציב המפלגה נדרשת להעלאת אמון הציבור בנבחרים, וכן, יש בה כדי להבטיח התנהלות יעילה ונכונה יותר.

תקוותנו כי אין במפלגתכם כל חשש מביקורת ציבורית וכל צורך בהסתרת הנעשה בתקציבה. אשר על כן, אנו מבקשים כי תפתחו את תקציב המפלגה לעיון הציבור, ותעבירו לידינו את תקציב מפלגתכם לשנת 2016, לרבות ביצוע ברמת הפירוט הגבוהה ביותר המצויה בידכם, כמו גם את פירוט התקציב המתוכנן ל-2017.

 

בכבוד רב,

נירית בלייר, עו"ד

 

מנכ"לית

אור סדן, עו"ד
יועמ"ש