דילוג לתוכן העמוד

חדשות

התורמים החסויים נחשפים (בערך) – מספר העמותות שקיבלו חיסיון על תרומות זינק ב־130%

רשם העמותות אישר ב־2016 חיסיון על שמות תורמים ל־30 עמותות, עלייה של כ־130% מהשנה שלפני כן, אז קיבלו 13 עמותות בלבד. 19 מתוכן, כשני שלישים, הן דתיות או חרדיות. בסך הכל ניתנו בשנה שעברה 84 אישורים לתורמים בודדים, כפול מאשר ב־2015.

מנכ"לית התנועה לחופש המידע, נירית בלייר, מסבירה: בעקבות החקיקה שעברה בכנסת להגברת השקיפות בכספי עמותות שמקבלות כסף מגופים בחו"ל, ביקשנו לקבל מידע על כל התרומות שנהנות מחיסיון וכן איזה אחוז מהתרומות נהנה מחיסיון לפי החוק. התברר לנו שמידע כזה לא נאסף כלל, ולמעשה לא ניתן לעמוד על היקף התופעה, על גובה הסכומים שמועברים לעמותות ועל זהות הגורמים שמעבירים אותם. המדינה לא יודעת כמה כסף עובר מידיים אנונימיות לידי כלל העמותות בישראל. מצב זה מציב סימן שאלה גדול על יעילות החוקים העוסקים בשקיפות מימון העמותות בישראל.

נזכיר שהתנועה נלחמת על המידע מרשם העמותות כבר יותר שש שנים. ב-2012, בעקבות עתירה שהגשנו, הורה בית המשפט לרשם העמותות לחשוף את שמות העמותות שמקבלות תרומות ממקורות חסויים.