דילוג לתוכן העמוד

חדשות

תמיד יש פעם ראשונה: משרד ראש הממשלה מפרסם את ההתקשרויות שלו עם ספקים ל-2015

ההתקשרויות משרד ראש הממשלה עם ספקים ל-2015

משרד ראש הממשלה מיישר קו עם משרדי הממשלה ומגיש באיחור משמעותי את דו"ח ההתקשרויות לשנת 2015 המסתכם בהוצאה של יותר מ 330 מיליון שקלים מתוך תקציב המשרד לאותה שנה שעלה על 2  מיליארד שקלים. ברור כי הדו"ח לא מכיל את כל התקשרויות המשרד וכי נעשה שימוש נרחב באפשרות לסנן התקשרויות רגישות אולם, הדו"ח הזה הוא אחד מפירות המאבק הארוך שמנהלת התנועה לחופש המידע לחשיפת השימוש בכספי הציבור. מאבק שהחל בבקשות חוזרות ונשנות למשרדים השונים לפרסום התקשרויותיהם, המשיך בנוהל מסודר של משרד המשפטים המחייב את כל המשרדים לפרסם את התקשרויותיהם ובפרסום דו"חות ההתקשרויות הרבעוניים של רובם המוחלט של המשרדים הממשלתיים והיום משרד ראש הממשלה מצטרף ומפרסם את הדו"ח שלו. היינו שמחים לו משרד ראש הממשלה היה המוביל בביסוס הנורמה של שקיפות ממשלתית תקציבית, אך פרסום הדו"ח היום בהחלט מקבע את נוהל פרסום הרבעוני של התקשרויות הממשלה ועתה יש רק לצפות שכל הרשויות במדינה ילמדו ויפרסמו כולן את דרך שימושן בכספי הציבור ושמשרד רה"מ יוציא בהקדם את דו"ח 2016 וידביק את הקצב גם ב 2017.