דילוג לתוכן העמוד

המלחמה המיותרת של השר ארדן – להחריג את המאבק בארגוני החרם על ישראל מחוק חופש המידע

המכתב שכתבנו לשרת המשפטים, ביחד עם המשמר החברתי והסדנא לידע ציבורי

 

לכבוד                                                                                             

ח"כ איילת שקד

שרת המשפטים

ירושלים

הנדון: תזכיר חוק: חוק חופש המידע (תיקון מס' 16) (החרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לגבי פעילותו במסגרת האחריות המוטלת עליו על ידי הממשלה להובלת המערכה כנגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות כנגד ישראל), התשע"ז–2017

ג.נ.

חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 נחקק כבר לפני קרוב ל-20 שנים, וחווה התקדמות עצומה בשנים שעברו מאז. זאת, בין היתר בזכות פסיקותיהם של בתי המשפט השונים, ואולם, בד בבד ניכר כי הרשויות השונות הפנימו את חשיבותו של החוק לדמוקרטיה הישראלית ואין חולק כי משרד המשפטים, בין היתר באמצעות היחידה הממשלתית לחופש המידע, פעל ופועל רבות לקידום ההכרה בחשיבותו של החוק ותרומתו לביסוס הדמוקרטיה.

ואכן, רק השבוע ציין משרד המשפטים את "שבוע חופש המידע" שבמסגרתו זכו שני גופים ביטחוניים, צה"ל והמשטרה, בהכרה על פעילות יחידות חופש המידע שבהם. גופים אלה מתמודדים יום יום עם המשימה המאתגרת של הצורך לאזן בין הזכות למידע לבין אינטרסים ביטחוניים, כתוצאה מהכרה גוברת בחשיבות העצומה של התנהלות שקופה, גם בקרב גופים ביטחוניים.

היזמה המוזכרת בכותרת סותרת את הדרך שבה צועדת המדינה בשנים האחרונות. יודגש כי חוק חופש המידע כולל בתוכו סייגים שיש בהם כדי לאפשר לכל ממונה לאזן בין האינטרסים המוגנים בחוק לערכים העומדים בבסיסו. על כן אין זה ברור מדוע עולה הצורך לקבוע באופן אפריורי כי מידע הנוגע לתחום הפעילות המצוין לא יפורסם, במה שנראה כניסיון של המשרד להוריד מעליו את "עול" חוק חופש המידע, דבר שיוביל לאיבוד אמון הציבור בטוהר כוונותיו ואף במקצועיותו.

מדובר במדרון חלקלק ויש למנוע כל ניסיון שמטרתו פגיעה בחוק הקיים ובקידומה של השקיפות ככלי הכרחי בדמוקרטיה. תיקון מעין זה פוגע, הלכה למעשה, באמון שהושג בעמל רב במקצועיות הממונים על יישום חוק חופש המידע, וכן במשרד המשפטים כמי שמכיר את התחום על בוריו ומבין שהחוק מכיר היום באיזון הנדרש בין אינטרסים שונים. יתרה מכך, דווקא בהסתרה אפריורית מעין זו יש כדי לשוות לישראל אופי של מדינה המונעת מאזרחיה את הזכות להיחשף לפעולותיו של השלטון.

אנו מקוות כי ייעשה כל מאמץ למנוע פגיעה זו, ולסמוך על כך שכל חשש אמתי לפגיעה באינטרסים מוגנים יענה במנגנון הקבוע בחוק חופש המידע הקיים מזה קרוב ל-20 שנים.

בברכה,

עו"ד נירית בלייר – מנכ"לית התנועה לחופש המידע

שבי קורזן – מנכ"לית הסדנא לידע ציבורי

נירית מוסקוביץ – מנכ"לית המשמר החברתי

תזכיר החוק להחרגת המלחמה במחרימי ישראל מחוק חופש המידע

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️