דילוג לתוכן העמוד

ביקשנו מלשכת עורכי הדין את רשימת הבוררים; הלשכה סירבה – ואז חלק מהמידע הודלף

בנובמבר 2016 ביקשנו מלשכת עורכי הדין את רשימת הבוררים שהיא מינתה בשנים 2013-2016. התשובה שקיבלנו היתה שהם לא מנהלים תיעוד ורישום של בוררים שממונים על ידם, ושיש גורמים רבים שממנים בוררים בלשכה, ולכן הניסיון להתחקות אחר המידע יהיה כרוך "בהקצאת משאבים בלתי סבירה".

כתבנו מכתב נוסף ללשכה כדי להציע שאולי בכל זאת יתנו לנו רשימה של בוררים רק ל-2015-2016, וגם ההצעה הזאת לא נענתה.

והנה, פתחנו פייסבוק ומה מצאנו בפיד? בין שלל המסמכים שהודלפו מלשכת עורכי הדין לעתונאית שרון שפורר מצאנו גם חלק מהמידע שביקשנו – פרוטוקולים מדיונים שעסקו במינוי בוררים.

התרשמנו שהמידע (לפחות בחלקו) בהחלט קיים, ואפשר היה בקלות יחסית (נניח תוך חצי שעה) לשלוף אותו מהתיקייה במחשב ולשגר אותו אלינו. מצער שבלשכת עורכי הדין לא מצאו לנכון להתאמץ קצת כדי לקיים את חובתם על פי חוק חופש המידע.

כמובן שהחוק מחייב למסור גם מידע חלקי שנמצא בידי הרשות.

בקשת המידע שהגשנו ללשכת עורכי הדין

התשובה שקיבלנו מהלשכה

פנייה נוספת לקבלת המידע

פרוטוקולים מדיונים בלשכה על מינוי בוררים