דילוג לתוכן העמוד

התנועה ללשכת ראש הממשלה: חשפו את ההתנהלות שמאחורי הראיון שהעניק נתניהו לערוץ 20

חוק חופש המידע נועד בראש ובראשונה לאפשר לאזרחים להבין את דרכי פעולתה של הרשות הציבורית. כאשר מדובר בפוליטיקאי הבכיר במדינה ובקשר שלו עם העיתונות, יש חשיבות מיוחדת לשקיפות מירבית. ראש הממשלה מסרב מזה שנים להתייצב לראיונות של ממש בתקשורת הישראלית ולענות לשאלות של עיתונאים, לכן יש עניין ציבורי מובהק בהבנת ההתנהלות החריגה שהובילה למתן ראיון שנתן נתניהו לערוץ 20.

בקשת המידע שהגשנו:

לכבוד                                                                                                                      ‏14 יולי 2017

גב' ענת רביבו

הממונה על חוק חופש המידע

משרד ראש הממשלה                                                     נשלח באמצעות דוא"ל: foi@pmo.gov.il

שלום רב,            

הנדון: בקשת מידע  לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח­-1998 (להלן: החוק) נבקש לקבל את הפרטים הבאים בנוגע לכל יצירת קשר שהיא בין כל גורם שהוא בלשכת ראש הממשלה לבין כל גורם שהוא בערוץ 20, בין התאריכים ה-15.6.2017 ועד ליום מסירת המידע:

  1. העתק כל התכתבות שנערכה בין מי מאנשי אחד הצדדים, לרבות מכתבים שנשלחו בדואר, פקסים, דואר אלקטרוני, הודעות סמס, הודעות באפליקציית "Whatsapp" וכל אפליקציית מסרונים אחרת, וזאת בפירוט כלל הגורמים המכותבים ותפקידיהם;
  2. תרשומות המפרטות את כלל השיחות שנערכו בין מי מאנשי אחד הצדדים, לרבות בטלפונים נייחים וניידים, הן בנוגע לשיחות נכנסות והן לשיחות יוצאות, בפירוט הגורמים בכל אחד מהצדדים ותפקידם (ויובהר, בפירוט מועדי השיחות, משכן וכו').

בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998, נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים ובפרט קבצי CSV (לדוגמא Excel) או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים.

נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל שתידרש, לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 148 ₪. במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה. יצוין כי אי-עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

 

בתודה ובברכה,

אור סדן, עו"ד

info@meida.org.il