דילוג לתוכן העמוד

רוצים לעיין בפרוטוקולים של מינהל מקרקעי ישראל? שלמו 2 שקלים לעמוד

התנועה לחופש המידע פנתה למינהל מקרקעי ישראל בבקשה לקבל את הפרוטוקולים של ישיבות מועצת המינהל וועדות המשנה החל משנת 2005 ועד היום. מדובר בגוף המנהל 92% מקרקעות המדינה שהחלטותיו משפעות על כל אזרחיה. על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל (סעיף 4יג) חלה חובת פרסום על החלטות מועצת מקרקעי ישראל שיש בהן עניין לציבור. באתר המינהל מתפרסמות החלטות מועצה, אבל פרוטוקולים מהישיבות, שישפכו אור על דרך קבלת ההחלטות – לא מתפרסמים שם.

המינהל לא התנגד לבקשת התנועה, הוא רק דרש 2,686 שקל עבור צילום 2,315 עמודי הפרוטוקול של ישיבות המועצה וועדות המשנה. עלות של 1.16 שקלים לעמוד עבור שימוש במכונות הצילום של המינהל – נראית אמנם מוגזמת – אבל בכך לא הסתכם החשבון. כדי לצלם 2,315 עמודי פרוטוקול יש להקדיש 50 שעות עבודה בעלות נוספת של 2,300 שקל, נכתב בתשובת המינהל. "כל זאת במידה ויהיה לנו עובד אשר יוכל להקדיש לכך מזמנו, במידה ולא – יהיה צורך שעובד מטעמכם יבצע מטלה זו בהשגחה שלנו". בתשובת המינהל לבקשה נכתב גם כי "יש לבצע את הצילומים בשעות אחר הצהריים וזאת כדי לא להפריע למהלך התקין של העבודה במשרדנו. לנוכח העלות הגבוהה של הפקת המידע המבוקש על ידיכם, נא שיקלו שנית את בקשתכם, או למצער צמצמו את היקפה".

נשאלת השאלה האם לפני שנקבו בסכום של 4,986 שקלים לצילום הפרוטוקולים והמליצו לנו לשקול את הבקשה שנית לא חשבו במינהל על דרך זולה ומהירה יותר להעביר את החומר המבוקש? מייל למשל? ובכלל למה לא לפרסם את הפרוטוקולים באתר האינטרנט של המינהל לצד ההחלטות שהתקבלו? ואולי במינהל דווקא חשבו על הדרך הפשוטה, אבל אז החליטו שעדיף להערים קשיים.